top of page

Contractul de împrumut. Importanța încheierii în formă autentică sau atestată de avocat

Updated: May 1
Ca regulă generală, pentru a putea recupera o creanță, indiferent de proveniența acesteia, în cazul în care debitorul nu își execută obligația de bunăvoie, creditorul este nevoit să recurgă la procedura executării silite.

Însă, pentru a putea apela la procedura executării silite, creditorul are nevoie de un titlu executoriu.


Titlul executoriu este înscrisul întocmit de organul competent, cu respectarea prevederilor legii, în virtutea căruia creditorul poate cere, prin executare silită, îndeplinirea de către debitor a obligației asumate. Executarea silită se realizează de către un executor judecătoresc, la cererea creditorului și numai în baza unui titlu executoriu. Sunt titluri executorii hotărârile judecătorești și alte înscrisuri cărora legea le oferă această calitate.

Legea acordă în mod expres anumitor contracte calitatea de titluri executorii, însă numai dacă acestea îndeplinesc anumite condiții. Acesta este și cazul contractului de împrumut.

Împrumutul (de consumație) este contractul prin care împrumutătorul acordă împrumutatului o sumă de bani sau alte bunuri fungibile (ce pot fi înlocuite cu altele de același fel) şi consumptibile prin natura lor, iar împrumutatul se obligă să restituie după o anumită perioadă de timp aceeaşi sumă de bani sau cantitate de bunuri de aceeaşi natură şi calitate.

Încheierea în formă autentică poate fi realizată în fața notarului public. Încheierea sub semnătură privată poate avea loc prin participarea exclusiv a părților contractului, însă, pentru ca un contract de împrumut să dobândească și calitatea de titlu executoriu, acesta trebuie să primească dată certă.

Data certă poate fi dată contractului de împrumut (sau oricărui alt contract) prin încheierea sa sub semnătură privată și atestarea de către avocat (asistând la încheierea contractului, avocatul poate atesta identitatea părților, conținutul și data contractului).

Respectarea acestor modalități de încheiere a contractului oferă împrumutătorului avantajul ca la expirarea termenului, în cazul în care împrumutatul nu își îndeplinește obligația de restituire, să apeleze direct la un executor judecătoresc în vederea recuperării sumelor de bani ori bunurilor fungibile împrumutate.

În cazul încheierii unui contract de împrumut fără respectarea acestor forme, împrumutătorul va fi nevoit să pornească un proces, în vederea obținerii unui titlu executoriu constând într-o hotărâre judecătorească, înainte de a se adresa executorului judecătoresc. Acest proces înseamnă, de regulă, trecerea unui timp destul de lung și efectuarea unor cheltuieli suplimentare.

Cu toate acestea, există și proceduri mai rapide și mai puțin costisitoare de obținere a unui titlu executoriu, și anume procedura ordonanței de plată, despre care am vorbit pe larg aici, și procedura privind cererea de valoare redusă, despre care am vorbit pe larg aici, proceduri care presupun o durată și costuri semnificativ reduse față de procedura obișnuită (de drept comun). Așadar, în cazul în care ați încheiat un contract de împrumut fără respectarea condițiilor arătate mai sus, este preferabil a fi utilizate aceste proceduri speciale.

Dacă doriți să preîntâmpinați tergiversarea demersului de recuperare a împrumutului ori să recuperați împrumutul într-un mod rapid și eficient, vă stăm la dispoziție cu redactarea și atestarea contractului de împrumut, precum și, dacă este cazul, cu reprezentarea în procedura ordonanței de plată ori procedura obișnuită, după caz.

Recent Posts

See All

コメント


bottom of page