top of page

Dreptul muncii

Dreptul muncii reprezintă ansamblul de norme juridice având ca obiect raporturile individuale și colective de muncă, care se stabilesc între o persoană fizică sau juridică, având calitatea de angajator, și o persoană fizică, având calitatea de salariat, precum și între patronate, sindicate sau reprezentanții salariaților și autoritățile publice. 

avocat dreptul muncii

contestare decizie de concediere

contestare decizie de sanctionare

avocat litigii de munca

avocat litigii salariat angajator

avocat litigii angajator salariat

avocat abuzuri angajator

angajatorul nu plateste salariul

angajatorul nu plateste contributiile

contestatie decizie de concediere

contestatie decizie de sanctionare

sanctionare salariat

cercetare disciplinara salariat

sanctionare disciplinara salariat

concediere desfiintare post

preaviz de concediere

convocare cercetare disciplinara

convocat cercetare disciplinara

În domeniul dreptului muncii vă asigurăm servicii constând în:
  • Elaborarea și redactarea de opinii juridice pentru probleme de dreptul muncii, precum și în cazul conflictelor de muncă;

  • Asistarea și reprezentarea în fața instanțelor de judecată în cauze având ca obiect litigii de muncă;

  • Contestație împotriva deciziei de concediere (concediere pentru motive care ţin de persoana salariatului sau pentru motive care nu ţin de persoana salariatului);

  • Contestație împotriva deciziei de sancționare disciplinară;

  • Consultanță în vederea pregătirii pentru cercetarea disciplinară;

  • Contestație împotriva deciziei de suspendare a contractului individual de muncă;

  • Acțiuni în instanță în vederea obligării angajatorului la plata salariului și a despăgubirilor pentru întârzierea în plata salariului;

  • Obținerea de la angajator a documentelor din dosarul personal (actele necesare angajării, contractul individual de muncă, actele adiționale și celelalte acte referitoare la modificarea, suspendarea și încetarea contractelor individuale de muncă, acte de studii/certificate de calificare, adeverințe de venituri sau vechime, precum și orice alte documente);

  • Acțiuni în instanță în vederea obligării angajatorului la depunerea declarațiilor nominale și plata contribuțiilor de asigurări sociale;

bottom of page