top of page

Abonamente pentru firme

Abonamentele pentru firme sunt serviciu pe care Cabinetul nostru îl oferă în vederea sprijinirii societăților comerciale cu privire la aspecte care țin de înregistrarea, funcționarea, organizarea și desfășurarea activității curente a acestora.​

În cadrul colaborării în baza unui abonament vă oferim servicii diverse, astfel cum sunt prezentate mai jos.
  • Serviciile juridice de tip abonament sunt de preferat pentru societățile comerciale, întrucât vă asigură o continuitate a legăturii cu avocatul și onorarii mai reduse decât în cazul încheierii unui contract de asistență juridică pentru fiecare cauză în parte;

  • Prin încheierea unui contract de asistență juridică de tip abonament beneficiați de toate avantajele unei pregătiri juridice de specialitate în toate aspectele activității firmei dumneavoastră;

  • Serviciile incluse într-un abonament sunt diverse și pot consta în redactarea ori revizuirea contractelor, oferirea de opinii legale, întocmirea unor cereri, somații, notificări, reprezentare în fața instanțelor de judecată etc.;

  • Colaborarea sub formă de abonament se poate face fie pentru un onorariu fix lunar, fie pentru un onorariu orar, în funcție de specificul activității firmei dumneavoastră, de serviciile de care aveți nevoie și de frecvența acestora;

bottom of page