top of page

Contencios administrativ

Contenciosul administrativ reprezintă procedura specială de soluţionare a acelor litigii în care cel puţin una din părţi este o autoritate publică, iar conflictul s-a născut fie din cauza emiterii sau încheierii unui act administrativ, fie din cauza nesoluţionării în termenul legal ori refuzului nejustificat de rezolvare a unei cereri referitoare la un drept sau la un interes legitim.

Asigurăm persoanelor vătămate de către o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluționarea în termenul legal a unei cereri, reprezentare în:
  • Acțiuni în anularea actelor emise nelegal de către autoritățile sau instituțiile centrale sau locale, pentru recunoașterea dreptului pretins sau a interesului legitim, precum și în vederea obținerii de despăgubiri pentru pagubele cauzate;

  • Acțiuni în obligarea autorităților administrative la emiterea unui act administrativ;

  • Acțiuni îndreptate împotriva unei autorități publice ca urmare a refuzului nejustificat de a soluționa o cerere.

bottom of page