top of page

Drept societar

Dreptul societar este o subramură a dreptului afacerilor ce are ca obiect, în principal, societăţile comerciale, și cuprinde totalitatea normelor de drept care reglementează raporturile juridice care au în structura lor ca subiecte participante, în principal, societăţile comerciale.

 

Societățile comerciale sunt comercianţi persoane juridice, care au, în același timp, potrivit Codului Civil, calitatea de profesioniști.

Vă asigurăm servicii de consultanță juridică ori de reprezentare constând în:
  • Înființare societăți comerciale (rezervarea denumirii, întocmirea documentelor necesare, depunerea dosarului la Registrul comerțului, reprezentarea în fața Registrului comerțului);

  • Înregistrarea modificărilor la actele constitutive ale societăților comerciale (majorare capital social, cesiune de părți sociale, schimbare sediu social în același județ sau în alt județ, prelungire valabilitate sediu social, înființare/radiere punct de lucru, prelungire mandat administrator, înlocuire administrator, schimbare sau extindere a obiectului de activitate, suspendare activitate etc.);

  • Fuziune, divizare, dizolvare voluntară;

bottom of page