top of page

Pensii

Pensia reprezintă un drept de asigurări sociale de care beneficiază persoana fizică ce îndeplinește, cumulativ, la data pensionării, condițiile privind vârsta standard de pensionare și stagiul minim de cotizare prevăzute de lege, în temeiul contribuțiilor de asigurări sociale plătite către sistemul public de pensii. În anumite condiții, pot beneficia de pensie (anticipată, anticipată parțială, de invaliditate sau de urmaș) și alte persoane decât cele care îndeplinesc cumulativ condițiile privind vârsta standard de pensionare și stagiul minim de cotizare prevăzute de lege.

Venim în întâmpinarea nevoilor dumneavoastră, prin servicii constând în:
  • Consultanță juridică constând în analizarea deciziei de pensionare și a documentelor ce au stat la baza emiterii deciziei de pensionare în vederea identificării veniturilor/drepturilor nevalorificate de Casa de Pensii și în stabilirea strategiei de urmat în vederea valorificării tuturor drepturilor de pensie cuvenite;

  • Contestarea deciziei de pensionare în fața instanței de judecată;

  • Valorificarea perioadelor de cotizare sau grupa de muncă ori munca în condiții deosebite/speciale cuprinse în adeverințele emise de angajatori (în cazul în care nu au fost valorificate prin decizia de pensionare);

  • Contestarea deciziei de recalculare a pensiei în fața instanței de judecată;

  • Contestarea refuzului Casei de Pensii de a recalcula pensia;

  • Obținerea de la angajator sau fostul angajator de adeverințe care atestă veniturile obținute și grupa de muncă;

  • Alte activități ce se circumscriu domeniului de activitate privind drepturile de pensie;

bottom of page