top of page

Suspendarea contractului individual de muncă al unui salariat în cazul absențelor nemotivate

Updated: May 1


Practica suspendării contractului individual de muncă al unui salariat care absentează nemotivat și a cercetării disciplinare a acestuia în paralel este una foarte frecventă în rândul angajatorilor, aceștia considerând că art. 51 alin. (2) din Codul muncii îi obligă să înregistreze în Revisal absențele nemotivate ale unui salariat.

 

În cele ce urmează, vom analiza sensul prevederilor art. 51 alin. (2) din Codul muncii și a celor din H.G. nr. 905/2017 privind registrul general de evidență a salariaților.

 

Denumirea marginală a art. 51 din Codul muncii este ”Suspendarea din inițiativa salariatului”, la fel cum cea a art. 50 este ”Suspendarea de drept”, iar a art. 52 ”Suspendarea din inițiativa angajatorului”.

 

Alin. (2) al art. 51 prevede: ”Contractul individual de muncă poate fi suspendat în situația absențelor nemotivate ale salariatului ...”.

 

Așadar, în temeiul art. 51 alin. (2), contractul individual de muncă poate fi suspendat în situația absențelor nemotivate ale salariatului, însă dacă salariatul are inițiativa suspendării și solicită angajatorului suspendarea contractului individual de muncă pe perioada imposibilității sale de prezentare.

 

Similar, suspendarea de drept intervine în cazurile prevăzute la art. 50, iar suspendarea din inițiativa angajatorului în cazurile prevăzute la art. 52.

 

Art. 51 alin. (2) din Codul muncii reglementează situația în care salariatul absentează nemotivat și nu se află în vreuna dintre situațiile prevăzute de lege în care acesta are dreptul de a absenta (spre exemplu, situațiile prevăzute de art. 1521 sau art. 1522 din Codul muncii), însă se află în imposibilitate de a se prezenta și de a presta munca. În aceste situații, poate solicita angajatorului suspendarea contractului individual de muncă, astfel încât să nu fie nevoit să se prezinte la muncă și nici să nu fie absent nemotivat.

 

”Măsura dispusă în baza art. 51 alin. (2) din Codul muncii... reprezintă o rezolvare, în baza inițiativei salariatului, cu acordul angajatorului (acesta fiind cel care emite decizia de suspendare) a unei situații generate de existența unor absențe nemotivate” (Decizia civilă nr. 3379 din data de 21 iunie 2016, pronunțată de Curtea de Apel București).

 

Cu alte cuvinte, în cazul în care salariatul, în prealabil, absentează nemotivat, însă are inițiativa suspendării contractului individual de muncă, iar angajatorul este de acord, acesta din urmă va emite o decizie de suspendare a contractului individual de muncă.

 

Cât privește înregistrarea în Revisal a suspendării contractului individual de muncă, art. 4 alin. (1) lit. e) din H.G. nr. 905/2017 privind registrul general de evidență a salariatilor prevede că datele prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. o) se transmit cel târziu în ziua anterioară datei suspendării/datei încetării suspendării, cu excepția situației absențelor nemotivate, când transmiterea în registru se face în termen de 3 zile lucrătoare de la data suspendării.

 

Evident că, în cazul în care angajatorul este de acord cu cererea salariatului de suspendare și emite o decizie de suspendare a contractului individual de muncă, va fi operată și în Revisal suspendarea (pe motivul ”absențelor nemotivate ale salariatului” – art. 51 alin. 2). Având în vedere că înregistrarea se face în termen de 3 zile lucrătoare, dacă salariatul absentează una, două sau trei zile (înainte de a anunța angajatorul de imposiblitatea sa de prezentare și de a-i solicita suspendarea contractului), se poate înregistra suspendarea începând cu prima zi, astfel încât să nu fie pontat absent nemotivat.

 

Așadar, suspendarea contractului individual de muncă în baza art. 51 alin. (2) din Codul muncii se face la cererea salariatului și reprezintă o alternativă la cercetarea și sancționarea disciplinară a salariatului, în cazul în care angajatorul nu dorește să-l sancționeze disciplinar și nici să-l ponteze absent nemotivat pe salariat, ci manifestă înțelegere și îngăduință față de situația specială a acestuia, care nu-i permite să se prezinte la muncă.

 

Pe perioada suspendării contractului individual de muncă, salariatul nu este obligat să se prezinte la muncă și nici să presteze activitate, indiferent de motivul suspendării (concediu medical, concediu de creștere a copilului, concediu fără plată, cazul prevăzut de art. 51 alin. (2) etc.), prin urmare pe perioada suspendării nici nu are cum să absenteze nemotivat.

 

Legea nu prevede dreptul angajatorului de a suspenda din proprie inițiativă contractul individual de muncă în situația în care salariatul absentează nemotivat și, cu atât mai puțin, obligația în acest sens. În concluzie, măsura suspendării contractului individual de muncă în situația absențelor nemotivate ale salariatului, dispusă în lipsa unei cereri a salariatului, este nelegală.

 

De asemenea, suspendarea contractului individual de muncă pe perioada absentării nemotivate a salariatului influențează măsura desfacerii disciplinare a contractului individual de muncă pe motivul absentării nemotivate, instanța de judecată putând anula decizia de sancționare disciplinară.

Comments


bottom of page