top of page

Refuzul Casei de Pensii de a valorifica grupa de muncă

Updated: May 1


Persoanele care au desfășurat activitate în grupa I și a II-a de muncă beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare, de un spor la vechimea în muncă și de majorarea punctajelor lunare realizate în perioadele respective (așa cum am arătat aici).

Pentru ca aceste beneficii să le fie acordate, persoanele în cauză trebuie să facă dovada vechimii în grupa I de muncă și/sau grupa a II-a de muncă.

Dovada vechimii în muncă în grupa I și/sau a II-a de muncă realizată anterior datei de 1 aprilie 2001 se face, de regulă, cu carnetul de muncă.


În situația în care perioadele de vechime în muncă realizate în grupa I și/sau a II-a de muncă nu sunt înregistrate în carnetul de muncă sau înregistrarea acestor perioade este efectuată incorect ori incomplet, dovada acestora se poate face cu adeverințe eliberate de către angajatori sau deținătorii legali de arhive.

Așadar, dacă în carnetul de muncă nu sunt înscrise mențiuni cu privire la grupa de muncă sau dacă acestea sunt incorecte ori incomplete, se va putea obține o adeverință de la angajator/fostul angajator. În cazul în care angajatorul nu mai există, adeverința se va putea obține de la deținătorul arhivei acestuia, respectiv societatea care a preluat arhiva angajatorului după ce acesta s-a desființat.

Angajatorii sau deţinătorii legali de arhive sunt obligaţi să elibereze aceste adeverinţe în termen de 30 de zile de la data solicitării, fără a percepe taxe sau comisioane.

În practica lor, Casele de Pensii obișnuiesc să procedeze, în mod abuziv, în sensul valorificării perioadelor menționate în aceste adeverințe (și, uneori, chiar dacă sunt menționate și în carnetul de muncă) ca vechime în muncă/stagiu de cotizare în condiții normale de muncă.

În interpretarea lor, Casele de Pensii susțin, în mod fals, că dispozițiile legale le dau dreptul să cenzureze în acest fel adeverințele emise de angajatori sau de deținătorii de arhive.

Așadar, este important de știut că, în analizarea adeverințelor care atestă activitatea în grupă de muncă, Casele de Pensii au dreptul de a verifica numai dacă adeverințele conțin toate elementele cerute de lege, neavând dreptul să cenzureze informațiile cuprinse în adeverințe (în sensul de a face cercetări pentru a stabili respectarea procedurii de încadrare a unui fost salariat într-o grupă de muncă, fapt ce intra în atribuțiile angajatorului).

Cenzura Casei de Pensii duce la lipsirea de efecte a adeverințelor, chiar dacă acestea nu au făcut obiectul vreunei acțiuni în anulare pe motive de nelegalitate. Numai în cadrul unei astfel de acțiuni s-ar putea analiza legalitatea și temeinicia datelor cuprinse în cele două adeverințe.

În concret, prin raportare la dispozițiile legale anterior menționate, în cazul în care Casa de Pensii ar avea o suspiciune cu privire la legalitatea încadrării activităţii în grupele I şi/sau a II-a de muncă, aceasta are posibilitatea să solicite angajatorului sau deținătorului legal de arhivă, iar aceștia au obligația să prezinte documentele pe baza cărora a fost întocmită și eliberată adeverința care atestă încadrarea persoanelor în fostele grupe I şi/sau a II-a de muncă, în vederea verificării respectării legislaţiei în domeniu.

În cazul în care, ca urmare a verificării acestor documente, Casa de Pensii ar ajunge la concluzia că adeverința cuprinde informații eronate în ce privește încadrarea persoanelor în fostele grupe I şi/sau a II-a de muncă, aceasta are (exclusiv) posibilitatea de a se adresa instanței de judecată cu o acțiune în anularea adeverinței.

Desigur că organele teritoriale de pensii nu procedează în acest mod, care, de altfel, este singurul mod legal de cenzurare a cuprinsului unei adeverințe emise în mod legal de angajator, ci apelează la o practică mult mai la îndemâna acestora, cenzurând ele însele, în mod nelegal, abuziv și arbitrar, adeverințele depuse de persoanele îndreptățite.

În cazul în care vă loviți de un refuz al Casei de Pensii de a valorifica perioadele lucrate în grupa I sau grupa a II-a de muncă, aveți dreptul să contestați decizia de pensie, în termen de 45 de zile de la primirea ei, la instanța de judecată. Cabinetul nostru vă poate ajuta cu redactarea contestației și reprezentarea în fața instanței de judecată.

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page