top of page

Insolvență și faliment

Insolvența este acea stare a patrimoniului unei societăți care se caracterizează prin insuficiența fondurilor bănești disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide și exigibile și care se prezumă atunci când societatea, după 60 de zile de la scadență, nu a plătit datoria sa față de creditor. Cuantumul minim al creanței, pentru a putea fi introdusă cererea de deschidere a procedurii de insolvență este de 50.000 lei.

Falimentul este procedura de insolvență prin care se lichidează averea unei societăți (se vând toate bunurile, se încasează toate creanțele) pentru a se acoperi datoriile către creditori. În această etapă, debitorul nu va mai avea activitate, iar după finalizarea tuturor operațiunilor, va fi radiat din Registrul comerțului.

În materia insolvenței oferim servicii constând în:
  • Reprezentarea creditorilor societăților insolvente ori falimentare în vederea recuperării creanțelor în cadrul procedurii de insolvență, prin formularea cererilor de înscriere la masa credală și a contestațiilor la tabelul de creanțe sau împotriva actelor administratorului/lichidatorului judiciar;

  • Redactarea cererilor de deschidere a procedurii insolvenței sau falimentului;

  • ​​Asistarea și reprezentarea în cadrul procedurii insolvenței ori falimentului, în fața instanțelor de judecată și administratorului/lichidatorului judiciar, în orice etapă procesuală;​

  • Urmărirea activității administratorului judiciar sau a lichidatorului numit în cauză;

  • Acțiuni de angajare a răspunderii administratorului ori asociaților/acționarilor societății aflate în insolvență ori faliment;

  • Asistarea administratorului ori asociaților/acționarilor în acțiunea de angajare a răspunderii personale pentru datoriile societății insolvente;

  • Asistarea ori reprezentarea clienților la adunările creditorilor și în cadrul altor proceduri efectuate de administratorul/lichidatorul judiciar;

bottom of page