top of page

Executări silite
Contestații la executare

Executarea silită reprezintă procedura prin care se asigură, cu ajutorul forței de constrângere a statului, realizarea drepturilor creditorului în cazul neîndeplinirii de bunăvoie a obligațiilor constatate printr-un titlu executoriu de către debitor.

Contestaţia la executare este mijlocul procedural prin care o persoană vătămată prin executarea silită poate obţine desfiinţarea actelor de executare, a altor măsuri ocazionate de îndeplinirea procedurii execuţionale ori, uneori, anihilarea efectului executoriu al unui titlu executoriu.

Asigurăm servicii de consultanță juridică, asistență și reprezentare atât pentru creditori, în vederea recuperării creanțelor, cât și pentru debitori, persoane fizice sau juridice, împotriva cărora s-a declanșat executarea silită, asigurându-vă servicii constând în:
  • Obținerea legalizărilor hotărârilor judecătorești care urmează a fi puse în executare silită;

  • Formularea cererilor de executare silită în temeiul unui titlu executoriu constând într-o hotărâre judecătorească, hotărâre arbitrală, bilet la ordin ori diverse contracte care , contract de locațiune, contract de arendare, contract de împrumut, contract de comodat etc.;

  • Negocieri cu debitorii/creditorii, redactare acorduri de plată;

  • Reprezentare în fața executorului judecătoresc și a debitorului/creditorului în procedura executării silite;

  • Urmărirea actelor de executare până la finalizarea executării silite;

  • Formularea contestației la executare;

  • Formularea cererilor de suspendare ori suspendare provizorie a executării silite;

  • Formularea contestației împotriva oricăror acte de executare silită (vânzarea la licitație a bunurilor mobile sau imobile, sechestru, poprire);

  • Formularea cererilor de întoarcere a executării silite;

bottom of page