top of page

Asociații și fundații

Asociațiile și fundațiile sunt persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial înființate de persoane fizice și/sau persoane juridice care urmăresc desfășurarea unor activități de interes general sau în interesul unor colectivități ori, după caz, în interesul lor personal nepatrimonial.

În domeniul asociațiilor și fundațiilor (ONG-uri), vă oferim servicii constând în:
  • Înființare asociație (rezervarea denumirii asociației, redactarea actelor necesare în vederea înființării asociației, depunerea actelor la judecătorie în vederea înregistrării asociației în Registrul asociațiilor și fundațiilor, reprezentare în fața judecătoriei);

  • Înființare fundație (rezervarea denumirii fundației, redactarea actelor necesare în vederea înființării fundației, depunerea actelor la judecătorie în vederea înregistrării fundației în Registrul asociațiilor și fundațiilor, reprezentare în fața judecătoriei);

  • Modificarea actelor constitutive ale asociației ori fundației;

  • Modificarea sediului asociației ori fundației;

bottom of page